BOOK TIME

Manuellterapi er en to-årig utdannelse på universitetsnivå og fysioterapeuter med denne videreutdannelsen kan kalle seg manuellterapeuter. En manuellterapeut har primærrolle-funksjon i det norske helsevesenet. Det innebærer at manuellterapeuten har noen av de samme rollene som en fastlege, og  kan dermed  sykemelde inntil 3 måneder, henvise til bildediagnostikk (røntgen og MR) samt henvise videre til legespesialist.

En manuellterapeut bruker sin kompetanse til å undersøke, diagnostisere og behandle pasienter med skade og smerte i bevegeapparatetet; det vil si problematikk relatert til muskel-, skjelett- og nervesystem. Manuellterapeuten vil i samspill med pasienten kartlegge bakgrunnen for problemstillingen. Samtidig handler det om å sortere – og eventuelt utelukke – annen sykdom som kan minne om muskell eller skjellett-relaterte plager. Behandlingen kan være spesifikke teknikker som ledd-manipulasjon, mobiliseringer og tøyninger, men også tilpasset trening og øvelser. Ofte vil samtale og informasjon spille en viktig rolle for å hjelpe deg til å mestre hverdagen optimalt.

Manuellterapi kan også være et godt supplement til idrettsfysioterapi, både gjennom diagnostisering, behandling og treningsplanlegging.

BOOK TIME