BOOK TIME

Hva er Fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og teoretisk fag i stadig utvikling, noe som setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell som har et selvstendig vurderings-og behandlingsansvar. Det primære kunnskapsfeltet er kropp, bevegelse og funksjon med formål om å fremme god folkehelse.

Fysioterapi ved Optimum Helse & Idrett

Fysioterapi-tjenester ved Optimum Helse & Idrett tar utgangspunkt i en grundig undersøkelse og funksjonsvurdering med hovedvekt på din opplevelse av problemet. Vi setter av god tid til å gi deg relevant og viktig informasjon som er nødvendig for å komme videre. Målet vårt er at du skal kunne fungere optimalt i din hverdag og få kontroll over smerter og de begrensningene du opplever. Vi jobber for å utnytte dine ressurser og hjelper deg til aktivt å forbedre egen helse.

Våre valg av fysioterapi-tiltak gjøres med bakgrunn i kritisk vurdering av evidensbasert og erfarings-basert kunnskap, hvor dine erfaringer og målsetninger er i sentrum. Vi etterstreber å gi deg den mest effektive behandlingen, så du raskest mulig kan oppnå dine mål.

Vi har kompetanse innen:

  • Akutte skader som eksempel muskelstrekk, ankelovertråkk, leddbånd og korsbåndsskader, lumbago og nakkestivhet.
  • Langvarige skader og smerte-tilstander som rygg, skulder og nakkesmerter
  • Opptrening etter operasjon
  • Livsstilssykdommer
  • Sammensatte og kroniske lidelser
  • Helsefremmende tiltak som for eksempel trening og aktivitets-tilpasning.
BOOK TIME