Ny fysioterapeut med ultralyd og trykkbølgebehandling

Ny fysioterapeut med ultralyd og trykkbølgebehandling

Fysioterapeut Aleksander Skogstad tilbyr behandling med ultralyd og trykkbølge. Aleksander jobber fulltid på Optimum fra 1. september og tar inn nye pasienter fortløpende.

Ultralyd diagnostikk av muskel og skjelett

Ultralyd virker gjennom at lydbølger sendes inn i kroppen og reflekteres tilbake av ulike vevstyper. Ved hjelp av ultralyd kan behandleren se inn mot pasientens knokler og ledd. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper behandleren med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene er relevant for pasientens plager.

Før en skanning med ultralydapparatet gjennomføres, tar behandleren opp en grundig sykehistorie og gjør en relevant klinisk undersøkelse. Basert på de funnene som gjøres vil behandleren søke å bekrefte eller avkrefte sine vurderinger ved hjelp av bildene ultralydskanneren kan produsere.

Ultralydskanneren kan ikke se igjennom skjelettet, og kan derfor ikke benyttes til å vurdere tilstander inne i leddene. Til dette må man enten benytte MR (magnetrøntgen), CT eller røntgen. Disse tre bildediagnostikkvektøyene har forskjellige kvaliteter som gjør dem mer eller mindre egnet til ta bilder av våre ledd. Ultralyd kan derfor ikke benyttes til å se etter f.eks. prolaps i ryggen eller skader på kneets korsbånd.

Det er en rekke patologiske tilstander en erfaren ultralydspesialist kan se på ultralydbilder. De vanligste tilstandene man ser etter er skader på muskel og bindevev, innvekst av kar og nerver i senevev som kan indikere inflammasjon, deponering av kalk i muskel- og senevev og forstørrede slimposer. Det er også vanlig å se etter væskedannelser som kan indikere skadet vev.

 

ULTRALYD - EN DYNAMISK UNDERSØKELSE

En dynamisk undersøkelse er en undersøkelse som gjennomføres med bevegelse. Ultralydskanneren er det eneste verktøyet som kan gi bilder av pasientens «innside» under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er all patologi(skader) som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. Bilder tatt under bevegelse gir også ultralydspesialisten muligheten til å vurdere leddbevegelse og aktivisering av de forskjellige musklene.