BOOK TIME

Hva er mental trening?

Mental trening handler generelt om å bli bedre kjent med mentale mekanismer og prosesser i kroppen, og å lære seg hvilke verktøy man kan bruke til å møte de kravene hverdagen stiller.

Mentale ferdigheter kan være; evne til å takle stress og nervøsitet, opprettholde eller skape indre motivasjon, evnen til å stå i ubehagelige situasjoner, evnen til å ha fokus på arbeidsoppgaver og overkomme frykt. Mentale ferdigheter kan også omfatte evnen til å regulere spenning i kroppen, til å regulere følelser og oppmerksomhet, eller til å lære å snakke positiv til seg selv og sette seg gode mål.

Hva kan det brukes til?

Når du møter utfordringer i din hverdag – via jobb, familie, venner, eller idrett – er det fint å kunne snakke med noen og få hjelp med utfordre komfortsonen. Ved å styrke det mentale, skaper du bedre kvalitet i hverdagen, samt mer trygghet i det som for deg er skumle eller krevende situasjoner. Effekten av mental trening kommer også sterkt til nytte i møte med for eksempel motivasjonsbrist, nervøsitet, skade/sykdom, eller andre forhold som hindrer deg i å leve – eller fremstå – slik du vil.

Vi har kompetanse innen: 

 • Stress og stressmestring
 • Kommunikasjon og sosial mestring
 • Målsetting og avgjørelser
 • Indre dialog og tankemønster
 • Utmattelse eller underprestasjon
 • Prestasjon eller prestasjonspress
 • Hjernen og livsstil
 • Hjernen i en rehabilteringsprosess
 • Sperre og frykt
 • Pushe grenser
 • Dørstokkmila 

Vi tilbyr: 

 • Foredrag
 • 1:1 samtaler
 • Gruppesamtaler
 • Workshop for idrettslag
 • Teambuilding med Bodø-naturen som læringsarena
BOOK TIME