Verdens fysioterapidag - fokus på kroniske smerter

Verdens fysioterapidag - fokus på kroniske smerter

Den 8.september er verdens fysioterapi-dag

I år fokuserer fysioterapeuter verden over på hvordan fysioterapi og fysisk aktivitet kan hjelpe mennesker med langvarige eller tilbakevendende smerter til et bedre liv.

Ved Optimum Helse og Idrett møter du autoriserte fysioterapeuter med medlemsskap i Norges Fysioterapi Forbund.  

Vi er opptatt av trening mot kroniske smerter, fordi trening:

✔️ bevarer førlighet og smidighet.

✔️ er viktig for hjerte-karhelse.

✔️ bygger og bevarer muskulatur.

✔️ gir deg bedre humør og mer velvære.

✔️ gjør at du takler smerter bedre, og blir tryggere på å delta i ulike aktiviteter.

✔️ hjelper deg til å ta styring over eget liv og reduserer frykt.